9. února 2020 proběhla vernisáž k výstavám – „Mezi životem a smrtí – Mezi světlem a tmou“ a „Domov“

Vzhledem k menšímu formátu a příbuznému tématu obou výstav jsme se rozhodli je spojit do jednoho celku. Jedná se o výstavu – Cyklus fotografií Terezín pana Miroslava Vavřína s názvem „Mezi životem a smrtí – Mezi světlem a tmou“. – Soubor nejzajímavějších prací dětí a studentů z celé ČR, účastníků výtvarných soutěží XXI. a XXII. ročníku Memoriálu Hany Greenfieldové ( Lustigové) „ Je minulost stále živá?“ . Dále to byla výstava „Domov“ ve spolupráci s Památníkem Terezín.

Obě výstavy jsou velmi působivé, smutné, burcující… Potěšila nás hojná účast na této vernisáži i pochvaly návštěvníků i přes temná témata, nad kterými jsme se zamýšleli.

17 února, 2020