Šacharit

V sobotu 11. ledna jsme měli opět možnost vidět naší Tóru, ukázali jsme si, co všechno se v naší synagoze změnilo k lepšímu. Rozsáhlé opravy, vymalované místnosti, zvelebená zahrada, vybavená kuchyně atd. Také jsme dokončili studium závěrečných paragrafů Šema Jisrael, což bylo velmi zajímavé a objevné. Děkujeme za přípravu našemu kantorovi.

V sobotu 16. listopadu byla další pravidelná bohoslužba, první po Vysokých svátcích v září a říjnu. Potěšitelná je velká účast. Schází se třetina celé členské základny, což je úspěch o, kterém si nejslavnější komunity mohou nechat jen zdát, zvlášť uvážíme-li, že mnozí naší členové přijíždějí z domovů vzdálených běžně 100 km, někteří dokonce 300 km. Po šachritu následovalo studium prvních paragrafů Šema Jisrael. Následná diskuse byla natolik vášnivá, že jsme se dále nedostali,ale každopádně jsme byli velmi důkladní.

V sobotu 22. června 2019 jsme se sešli na ranní bohoslužbu tzv. šacharit, kterou nás provedl kantor Ivan Kohout. Úvodem nás přivítal František Comorek, předseda židovské obce v Děčíně, a seznámil nás s chystanými akcemi. V létě se bude konat významná událost pro celou naší komunitu. V červenci bude v synagoze odhalena pamětní deska, kterou věnovali děti svým rodičům, kteří zde žili a byli členy naší obce.

Děkujeme všem, kteří přišli a kteří také pravidelně chystají vynikající občerstvení.

Červen 27, 2019