Den otevřených dveří 3 – Průvodce PESACHEM

9. dubna 2023

V tomto roce jsme oslavili rekordní množství návštěvníků, z nichž někteří jsou již našimi skalními fanoušky.

Tentokrát jsme den otevřených dveří vztáhli ke svátku Pesach, v němž slavíme odchod Židů z egyptského otroctví, z nesvobody a jistoty – do svobody a nejistoty. Podle tradice se jednalo o historickou chvíli, kdy došlo ke zformování židovského národa a v následujících letech se stalo vše zásadní, co určuje národní a náboženskou příslušnost našeho národa. Podle některých výkladů šlo také o proces přebírání odpovědnosti za vlastní život, a tak v přeneseném smyslu dosahování dospělosti.

Na začátku tohoto svátku probíhá sederová večeře, která je dlouhým, radostným rituálem plným historickým a náboženských významů. Obsahuje mnoho jasných i skrytých poselství a výkladů.

Pokusili jsme se během tohoto setkání s veřejností přinést alespoň část toho, co studujeme a diskutujeme celý život.

Velmi nás potěšilo, jak velký zájem a trpělivost naši návštěvníci projevili.

Vyprávěli jsme jim, že židovské komunity na celém oslavují každý rok východ z otroctví. Znovu se opakuje příběh o tom, jak miminko Mojžíše poslala jeho matka v košíku po řece Nil, aby mu zachránila život a jak jen našla a vychovala faraonova dcera. Dál již ten příběh jistě znáte, pokud nikoli, pak si jej přijďte nechat vyprávět příští rok.

Ceny držíme již roky téměř beze změny., jak vidíte na obrázku.

Naši návštěvníci se dozvěděli, proč o těchto svátcích nejíme žádné kvašené pokrmy, děláme velký úklid, co slavíme, jak a proč.

Nabídli jsme jim sestavení vlastního sederového talíře, výrobu a ochutnávku pesachových pokrmů, hru o Mojžíšovi, hodně vyprávění i diskusí.

Viděli přípravu na velkou pesachovou večeři, která byla podle jednoho možného výkladu právě tou poslední Ježíšovou večeří. Mohli ochutnávat, zahrát si s námi hry a vůbec mít tak program pro celou rodinu i jednotlivce.

Samostatnou kapitolou byly naše děti, které se nádherně zhostily vyprávění v několika jazycích. Je to možná cesta, jak udržet dospívající v synagoze, ve chvíli, kdy tato kategorie odchází a vrací se někdy až s vlastními dětmi, bez ohledu na všechno úsilí činovníků komunit ve všech oblastech. Vytvořit lektorské oddělení našich nadaných a tradice znalých teenagerů je možná cesta.

Poslední pesachové foto

Velmi děkujeme všem dobrovolníkům i návštěvníkům a těšíme se za rok na další tematický den otevřených dveří v roce 2024, uvažujeme o tom, že našim návštěvníkům přiblížíme Svátek stanů.

LuNa

11 května, 2023