Purim 2023


Právě jsme završili další ročník práce našeho divadelního souboru. OCHDĚS se rozrostl o nové
děti, kterých s námi zkouší a hraje aktuálně 13. Toto číslo je na malou obec vskutku
úctyhodné.
Tento rok jsme zvolili méně náročnou verzi, protože nám nedostatek prostředků na topení
v synagoze ztěžuje zkoušky.
Místo toho jsme se zaměřili na dvě silná poselství a to:

A) Poselství o nutnosti rozvíjet stát. Víme, že úspěšné vlády v dějinách vykazovaly
některé společné znaky: podporovat vědu a umění, nevést útočné války, mít
opravdový zájem o starosti občanů, nedávat nikomu nic zadarmo, podporovat
obchod mezi zeměmi atd. (Zdroj kniha Umění vládnout, H. A. Mehler, B. Mrkos)

B) Návrat do země zaslíbené. Vzhledem k tomu, že naše komunita setrvává ve
vyhnanství u plných hrnců, jedná se trochu o osten do svědomí nás vyhnanců, kteří se
nemají k návratu, ač je již návrat možný.

Král Achašveroš tentokrát není tím směšným opilcem (jako v předchozích purimšpílech), ale
osobou spíše uměleckou, hloubavou a hledající, zmítanou mezi touhou po klidu a osvícené
vládě a touhou po pomstě za smrt svého otce. Ten totiž zahynul ve válce s Řeky. Královu
mírumilovnou stránku ztělesňuje jeho první manželka Vašti, kterou výborně ztělesnila naše
Jael v následujícím dialogu:


Vašti: „Jak dlouho jsi snil, že změníš Persii v pilíř umění a vzdělanosti v plamen, který
z velkého Řecka udělá jen stín. Víš stejně jako já, že tohle nevybojuješ v bitvě, ale jen
v srdcích lidí.“
Král: „Chtěla bys, abych nedělal nic?“
Vašti: „Ty nejsi válečník ani voják, chci abys zůstal, posílil království, sloužil trůnu.“
Král: „Audience skončila.“

Jak je z předešlého dialogu zřejmé, její apel není úspěšný a ona je nakonec zapuzena. Soukolí
osudu se posune o další zub vpřed a na její místo přichází Hadasa, budoucí královna Ester,
aby zachránila židovský národ před další genocidou. V naší hře ji ale zastihneme ve chvíli, kdy
ještě zvažuje odchod z babylonského zajetí zpět do země svých předků z pohodlí domácnosti
královského úředníka. Její poselství bylo obsaženo v následujícím dialogu, který z balkónu
krásně přednesly naše členky Jana s Barunkou.


Ester (Hadasa): „Ooo, Širi, podívej, šli pro královnu. Musí být krásná, když žije na takovém
místě, jako je toto. Strýc Mordechaj o ní hezky vypráví, jak je krásná a moudrá, miluje umění
a vzdělání.“
Kamarádka Širi: „Nikdo není krásnější než ty, Hadaso, má milá.“
Ester (Hadasa): „Děkuji ti, moje přítelkyně. Proč jsem vždycky hrozila, že odejdu s karavanou
a nikdy jsem to neudělala? Přece jsem chtěla vždycky vidět náš lid ve své slávě, opustit toto
pohanské místo a vidět zlaté brány Jeruzaléma. Ach. Co mi brání? Možná odvaha jít úplně
sama.“
Kamarádka Širi: „A kdyby se k tobě někdo přidal?“


Z megilat Ester (biblická kniha Ester) víme, že Hadasina „historická“ úloha je jinde a ona je
odvedena do paláce a představena králi. Náš příběh tentokrát tak daleko nesahá, končí ve
chvíli, kdy Vašti prohrává svůj boj.


V roli zloducha zazářil tentokrát náš Jakub. Na královské hostině mu pak zdatně sekundovaly
ostatní děti.


Dále již příběh dovyprávěl Ivan Kohout, náš kantor, při čtení svitku v teple společenské
místnosti.


Celkově máme radost z toho, jak se letošní Purimšpíl povedl a obzvláště nás nadchlo velké
publikum. Podařilo se nám zaplnit polovinu hlediště a posléze společenskou místnost tak, že
jsme si museli vzít děti na klín.


Tradiční Hamanovy uši byly skvělé s mnoha náplněmi, následovala výborná polévka, jako
druhý chod halušky, a vínem jsme završili úžasný večer. Oslava dále pokračovala ve vlaku do
Prahy a dalších míst, jak je pro naši obec příznačné.


Autorka: LuN

13 března, 2023