Pokračující tradice – slavnostní odhalení Pamětní tabule 6. června 2021

  • V Děčíně žily až do druhé světové války různé národnosti a náboženství vedle sebe. Židé byli součástí tohoto společenství a my jsme velmi pyšní na to, že se nám podařilo úspěšně navázat na předválečnou tradici.
  • Užili jsme si slavnostní vernisáž probíhající výstavy, originální koncert a nakonec slavnostní odhalení tabule symbolizující předávání naší tradice z generace na generaci, z časů do časů.
  • Virtuálně se naší oslavy života zúčastnila pamětnice Eva Erbenová, která je svědkyní doby největšího rozkvětu naší synagogy, která může vyprávět, jak se zúčastňovala jako dítě svátku a svateb atd. Přežila ŠOA a žije trvale v izraelském Aškelonu. Také její rodiče mají na naší tabuli své místo.
  • Proč oslava života, když jde o připomínání mrtvých? Protože se modlíme, aby naši zemřelí “byli svázáni do svazku živých”, případně má také naše tabule tvar otevřené knihy.
  • Samotná řemeslná realizace dopadla, nad všechna očekávání ,velmi krásně a od místního tvůrce ze stromu poraženého v Nebočadech. Je tedy zcela svázána s naším regionem.
  • Svou podporou nás poctil náš pan primátor Anděl za přítomnosti pana rabína Maxy, kantora pana Kohouta a našich milých hostů s drážďanské židovské komunity v čele s rabínem Tikotschinským.

V pozadí zleva primátor mìsta Dìèín, Ing. Jiøí Andìl, CSc., rabín z Drážïan v zelené košili
18 května, 2021