Židovský rok a jeho svátky – pro veřejnost

Děkujeme všem návštěvníkům i organizátorům za společné krásné chvíle. Dostalo se nám moc milé odezvy od přátel z celého Česka a Saska.

Měli jsme expozici a výklad k jednotlivým židovským svátkům, Chanuce, Purimu, Vysokým svátkům, Pesachu a samozřejmě ke svátku všech svátků Šabatu. Napekli jsme a navařili, otevřeli víno a slivovici a vůbec jsme si to užili.

V jednu chvíli u nás běhalo asi 15 dětí, které se smály, honily, trochu praly, zdobily suku (stan na připomínku putování po poušti, kde se 8 dní jí a v Izraeli i přespává). Kdo chtěl vidět povyk „jako v židovské škole“ tak ten byl u nás opravdu na správném místě.

Měli jsme tu čest uvítat u nás také mikulášovické majitelé obchůdku s judaiky, košer potravinami, víny i kosmetikou z mrtvého moře. Krásně jsme si nakoupili dobrůtky a další drobnosti pro budoucí svátky a hlavně jsme získali nové přátele.

expozice ke svátku Purim
Říjen 23, 2019