Vysoké svátky

Tuto neděli, podle židovského kalendáře dne 29. elulu 5779 (29. září 2019 občanského letopočtu) nám začaly tzv. Vysoké svátky. Ráno jsme přišli na brigádu a začali s přípravami jablek, medu, ovoce, prostírali, zdobili, vysávali, čistili, leštili vitríny, vyzdobili synagogu bílými květy a likvidovali staré židle. Děkujeme všem dobrovolníkům.

Současně probíhaly dětské aktivity, sešly se nám všechny malé děti, které v naší komunitě máme. Napichovaly pro slavnostní stůl ovoce na špejlle, vykrajovaly z manga a zdobily stoly.

Pak jsme šly na úžasný koncert jidiš hudby i děti naslouchaly, byly moc hodné a nakonec usnuly. Hudba s krásným zpěvem se k nadcházejícímu slavnostnímu období výborně hodila. Moc hezkým způsobem jsme se přeladili na období rozjímání.

Následoval tradiční Tašlich, což je odhazování drobečků, které symbolizují hříchy. Vydali jsme se ve velké skupině dospělých a malých dětí od synagogy k Labi. U viaduktu jsme potkali staršího pána, který přímo před rodinou se čtyřmi dětmi zdvihl pravici a pronesl nacistický pozdrav. Zahnali jsme ho, ale bylo to nepříjemné, nepochopitelné a ani to, jak trapně, uboze utíkal, nás nepotěšilo… Tak jsme došli k vodě a ve světle předcházející události jsem neměla pocit, že jsme to my, kdo se potřebuje očistit od hříchů. Tím spíš, že nejnadšeněji házely děti, kterým žádná bezdůvodná nenávist ještě náladu nekazí.

Nakonec jsme se sešli k večerní bohoslužbě. Bohoslužba byla krásná, důstojná, draša (kázání) bylo působivá a nikoli povrchní, troubení na šófar se povedlo tak dokonale, že bezpochyby pohnulo svědomím všech přítomných. Zakončili jsme vzájemným přáním dobrého a sladkého roku, ten židovský se totiž v těchto dnech završuje.

Zakončili jsme tradiční večeří a jablky s medem i dalšími dobrotami, “Nový rok” má být totiž sladký. Víno z Chrámců zahřálo tělo i duši všem kromě řidičů, zazpívali jsme si a ve výborné náladě se rozjeli domů.

1 října, 2019

Štítky: