Výstava Masaryk a Svatá země končí 18. 1. 2020 !

Dne 8. prosince proběhla krásná vernisáž fotografií z cesty našeho prvního prezidenta za přítomnosti velvyslance, pana Merona, který byl velmi milý a vřelý. Zajímavostí je, že TGM podnikl tuto cestu tajně.

Poté následoval koncert s tématikou nadcházejících prosincových svátků, což je osmidenní Chanuka.

Pro tento svátek, jež je také hodně dětským svátkem, jsou charakteristické písně a tance, koblížky a bramboráky.

Oslavujeme znovudobytí uchváceného jeruzalémského chrámu, který je spojen se zázrakem. Z tohoto zázraku se těšíme každoročně vyprávěním chanukového příběhu a rozsvěcení svíček. Děti i dospělí si dávají malé dárky a hrají hru s káčou o ořechy nebo drobné mince.

Po vernisáži následoval chanukový koncert. Svým mistrovstvím nás poctili D.P. Koklesová, N. Nekrasov a I. Lorenc. Společně s našimi děčínskými jsme si užili úžasnou hudbu s našimi milými děčínskými spoluobčany. Moc nás potěšila atmosféra vzájemnosti a respektu.

VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM DĚKUJEME A PŘEJEME KRÁSNÉ SVÁTKY.

13 prosince, 2019

Štítky: