Oslava Nového židovského roku, nový liturgický prvek

Dne 12. 9. jsme si užili oslavu židovského nového roku, která byla o to více radostná, že jsme měli tu čest představit nový parochet (oponu na schránku svitků tóry)  a přehoz pultíku pro vysoké svátky. Současně jsme měli možnost co nejvřeleji poděkovat obětavé tvůrkyni obou zásadních textilií paní Heleně Čamrové-Hofnerové (na 1.obrázku), která se svými […]

Číst více Oslava Nového židovského roku, nový liturgický prvek
17 září, 2021

Specifika žáků a jejich rodičů z odlišných kultur a náboženství

Program pro učitele Obsah  (8 hodin) – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:   Téma Popis cílů 1,5 hodiny Sdílení situací v práci učitele s žáky z odlišných kulturních a náboženských podmínek ZkušenostiObtížné situaceCo se osvědčiloCo se neosvědčilo Vyměnit si zkušenosti v pedagogické práci, podle toho, s jakými žáky mají přítomní učitelé zkušenostiUvědomit si podobnosti […]

Číst více Specifika žáků a jejich rodičů z odlišných kultur a náboženství
3 srpna, 2021

Jak učit o Židech a holokaustu s respektem, bez mýtů a pozlátka

Obsah  – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:   Téma Popis cílů 0,5 hodiny Sdílení toho, co o Židech vědí učitelé, co žáci Sběr očekávání účastníkůČasté mýty   Ujasnit si, co již učitelé vědí a co by vědět chtěliOddělit fakta od předpokladů a mýtůVyměnit si znalosti a zkušenosti se Židy na […]

Číst více Jak učit o Židech a holokaustu s respektem, bez mýtů a pozlátka
3 srpna, 2021

Oslava Tu be Av s Ec Chajim

Svátku lásky Tu be Av předchází Tiša be Av, který je smutným postním svátkem, kde si připomínáme zničení našeho chrámu kvůli bezdůvodné nenávisti mezi lidmi. Naopak během Tu be Av, jde o pozitivní vztahy mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a naším nejvyšším. Stejně jako v křesťanské tradici směřujeme ke svatbě. Oslava, na které se […]

Číst více Oslava Tu be Av s Ec Chajim
3 srpna, 2021

Návrat k normálu

Pomalu, ale jistě se dostáváme do „normálních“ kolejí a tak jsme měli první řádnou bohoslužbu po rozvolnění, která již byla zcela nutná, uvážíme-li, že jí nahrazujeme povinné oběti v chrámu. Zažili jsme veliké potěšení z přítomnosti TÓRY, splněné povinnosti i přítomnosti našich přátel. Bylo to již druhé setkání v tomto měsíci a na účasti bylo znát, že paralelně […]

Číst více Návrat k normálu
29 června, 2021

Pokračující tradice – slavnostní odhalení Pamětní tabule 6. června 2021

V Děčíně žily až do druhé světové války různé národnosti a náboženství vedle sebe. Židé byli součástí tohoto společenství a my jsme velmi pyšní na to, že se nám podařilo úspěšně navázat na předválečnou tradici. Užili jsme si slavnostní vernisáž probíhající výstavy, originální koncert a nakonec slavnostní odhalení tabule symbolizující předávání naší tradice z generace […]

Číst více Pokračující tradice – slavnostní odhalení Pamětní tabule 6. června 2021
18 května, 2021