Knihovna

Máme velikou radost, že se naše židovská obec může pochlubit další zásadní aktivitou a tou je provozování knihovny. V současné chvíli se disponujeme několika stovkami knih z oblastí:

Judaica

Náboženské

Vojenské a literatura faktu

Beletrie se židovskou tématikou

Drtivou většinu se nám podařilo uspořádat a katalogizovat, V této chvíli nám zbývá ještě zaevidovat asi 100 titulů z oblasti beletrie. Poté budou členům obce a našim přátelům zveřejněny seznamy a výpůjční řád.

Naše knihovna obsahuje hodnotné knihy v mnoha jazycích, za což děkujeme všem našim dárcům z řad jednotlivců i institucí doslova z celého světa.

Zásadní však byl veliký a cenný dar ING. VIKTORA DAVIDA SCHWARCZE, který obsahuje historické náboženské knihy, komentáře, sborníky atd. nezřídka s věnováním v různých jazycích.

Druhým neméně cenným a velkorysým darem byla dvougenerační sbírka vojenské literatury a literatury faktu od JUDR. VLADIMÍRA PALKOVIČE a jeho otce.

Všem našim dárcům, velkým i malým, velmi děkujeme.

Naše knihovna se bude, z nedostatku prostoru, profilovat jako převážně židovská, mějte to prosím na zřeteli, když se rozhodnete nám nějaké knihovny darovat.

Výpůjční dobu plánujeme na dobu společných akcí v synagoze. Za knihovnu bude odpovědná Eva Kudrnová, druhým knihovníkem bude Pavel Frejlach mladší. Oběma děkujeme za jejich nasazení a současně si velmi ceníme všech dalších, kteří nám připravili a vymalovali prostory, koupili regály, přenesly knih, pomohli s katalogizací atd.

Seznamy knih budou vyvěšeny na nástěnce v synagoze v prostorách senior klubu a v knihovně.

Termín slavnostního otevření bude zveřejněn, jakmile práce v knihovně skončí.