Návrat k normálu

Pomalu, ale jistě se dostáváme do „normálních“ kolejí a tak jsme měli první řádnou bohoslužbu po rozvolnění, která již byla zcela nutná, uvážíme-li, že jí nahrazujeme povinné oběti v chrámu.

Zažili jsme veliké potěšení z přítomnosti TÓRY, splněné povinnosti i přítomnosti našich přátel. Bylo to již druhé setkání v tomto měsíci a na účasti bylo znát, že paralelně probíhaly velké akce ve spřátelených komunitách a naše členská základna se tak přirozeně přelévá.

I tak nás bylo ještě dost na následující výlet do Hřenska do soutěsek na lodičky. Bylo to krásné a romantické. Vzhledem ke speciálnímu klimatu ve skalách a pstruhové říčce i ve velikém vedru příjemné.

Pokud bude zájem, rádi bychom v našich výletech po Labských pískovcích pokračovali.

Toto jsou návrhy na další výlety

Stará plynárna Hřensko
Hrad Königstein

Bastei kamenný most

29 června, 2021