První expedice Přírodovědné společnosti Židovské obce Děčín

Velmi nás osobně a bolestivě zasáhl požár v Labských pískovcích, jen několik kilometrů od synagogy. Rádi bychom udělali něco pro osvětu v zacházení s přírodou.

Rozhodli jsme se pro dlouhodobé sledování požářiště pod odborným vedením renomovaného biologa Mgr. et Mgr. Jana Davida Reitschlägera.

Založili jsme přírodovědnou společnost Židovské obce Děčín.

Na obrázku nejsme všichni, zakládajících členů je zatím 20, někteří se ještě zabývají logistikou.

Na první expedici jsme vyšli v sobotu 15. října po obědě ze synagogy, dokud je téma ještě “žhavé” a to tedy obrazně i fyzicky.

Roli hlavní fotografky převzala Jana Majzlíková.

Koordinátorkou projektu je v první fázi Lucie Idel Nachtigalová.

Toto sledování provádět skupina našich členů a sympatizantů s Davidovým prováděním v úzké spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko, které nám vyšlo velmi vstříc. Ochranáři silně apelují na vedení všech zúčastněných k ohleduplnosti a trpělivosti.

Cílem je primárně udělat něco dobrého v myslích našich lidí a celkově přispět k Tikun Olam (židovská hodnota, zlepšujeme svět). Dále mít aktuální, potřebné a zajímavé téma mimo náboženskou oblast pro všechny Židy a jejich rodinné příslušníky včetně přátel naší synagogy. Rovněž rozšířit nabídku pro stávající aktivní členy i sympatizanty, včetně dětí, které pomalu dorůstají, bedna s hračkami již nepostačuje a divadlo není na celý rok.

Jedná se o dlouhodobou aktivitu, která nevyžaduje velké finanční vstupy, zato trpělivost a opravdový zájem.

Akce společnosti jsou navázány na bohoslužby z logistických důvodů s tím, že není nutné účastnit se obou akcí.

Výstupem bude souhrnná časosběrná výstava fotografií s přednáškami pro členy i veřejnost a popisem rostlin a procesů. Dále budeme pořádat workshopy k danému tématu a procesů probíhajících nejen na místě bývalého požářiště.

Rádi bychom ukázali veřejnosti i našim lidem židovství jako něco současného.

Máme v úmyslu propojení této aktivity se “Svátkem stromů”, popřípadě dalšími zmínkami v tóře o přírodě a pravidlech šetrného zacházení s ní.

Naše aktivity v tomto směru propojíme s přírodovědným muzeem na německé straně v Bad Schandou, které se přímo tímto zabývá je i v češtině. Budeme se snažit udělat příští Tu bi Švat přímo tam.

Půjde o převážně sekulární aktivitu ideálně nejméně na příštích 20 let pro všechny věkové kategorie.

Následovat bude zápis do deníku mladého přírodovědce s dětmi, popřípadě vyplnění pracovních listů a dalších relevantních aktivit. První zápisy do deníku viz níže.

18 října, 2022