Návštěva muzea Labských pískovců s Přírodovědnou společností naší ŽO 8. října 2023

Pro nás Židy je nyní velmi těžká doba. nechce se nám do žádných jinak radostných svátků. Válka v Izraeli vyvolaná Hamásem nás paralyzuje, nehledě na to, že se přelévá s nenávistí do Evropy. Držet se našeho programu může tedy působit docela cynicky a nás to mrzí. Některé rodiny také tentokrát nepřijely, zcela je chápeme.

Nakonec jsme se přeci jenom rozhodli držet naši obec pohromadě v určených termínech, přesto jsme se moc nebavili.

V neděli byla naplánovaná vycházka k Mlýnské stezce na monitorovací místa. Rozhodli jsme se vzhledem k počasí nejít s dětmi na spáleniště, ale navštívit muzeum, které se týká naší problematiky. Nachází se v Bad Schandau, expozice k ochraně přírody v národních parcích na obou stranách hranice je velmi interaktivní a v obou jazycích včetně bilingviních průvodců. Otužilí dospělí šli plnit úkoly do přírody, jak jsme se k nim v našem projektu zavázali.

Hodně jsme se o území labských pískovců dozvěděli, víme, proč má mít les více pater a které druhy ze zcela vzrostlé lesa, který je uzamčen korunami stromů mizí. Hráli jsme si k tomu hru, která nám ukázala, jak mají na sebe jednotlivé lesy s jejich různým vzrůstem navazovat.

Ve stejné době probíhala v muzeu akce s workshopy pro děti. Vyplnili jsme také naše deníky přírodovědce i pracovní listy k rozeznávání hmyzu. Děti malovaly a odpovídali na otázky s nadšením mladých přírodovědců.

Je těžké soustředit se na ochranu zvířat, když jsou zabíjeni a unášeni lidé.

text a fotografie LuNA

27 října, 2023