Netradiční chanuka

Máme za sebou opět další neopakovatelnou Chanuku. Ráda bych připoměla, že Chanuka je svátek tajemný, hravý, hodně zaměřený na děti a my se vždy snažíme aby si to užily. V minulých letech jsme tu měli chanukového šaška, tanečky, workshopy hrajeme drejdel (společenská hra s káčou) atd.

Toto setkání bylo zcela mimořádné v tom, že se v naší synagoze konalo setkání „Zapalme svíčku“. Se svými vnoučaty na klíně jsem měla možnost si s dojetím a vděčností uvědomit, že mít děti není samozřejmost.

Aktivita “Zapalme svíčku za zesnulé děti a jejich pozůstalé rodiče” nese s sebou hluboký smysl solidarity, soucitu a také vzpomínku na ztracené životy. Zapalování svíčky se stává silným rituálem, kde světlo symbolizuje paměť a naději. Tímto způsobem se navzájem podporují rodiče, kteří ztratili své děti.  Vzpomínáme na děti, které předčasně opustily tento svět.

 Tento smutek a dojetí bylo umocněno kontrastem mezi veselou rekonstrukcí 2. vítězné bitvy Makabejských (viz níže), očekáváním bujaré oslavy s hrami a dobrým jídlem.

Před začátkem jsme měli s dětmi zkoušku našeho ochotnického souboru a pak již druhou recesistickou rekonstrukci II. velké bitvy mezi Řeky a Makabejskými. Cílem bylo pobavit a řádně se seznámit s naší historií zážitkovou formou.

Makabejské povstání, které proběhlo v 2. století před naším letopočtem, je klíčovou událostí v židovské historii. Toto povstání bylo vedené židovskou rodinou Makabejců, kteří odmítli helénizaci a nátlak ze strany seleukovského vládce Antiocha IV. Epifana.

Povstání začalo v roce 167 před naším letopočtem, kdy byl v Jeruzalémě vysvěcen chrám opětovně a očištěn od pohanských symbolů. Tato událost dává vzniknout židovskému svátku Chanuka, který připomíná zázrak udržení světla v chrámu, kdy olej na svících, který měl vydržet pouze jeden den, hořel osm dní.

Bitva u Bét-chorónu byla jednou z klíčových událostí v průběhu makabejského povstání. V této bitvě se malá židovská vojska pod vedením Judy Makabejského postavila mnohem většímu seleukovskému vojsku. Přes svou početní nevýhodu Makabejci dosáhli vítězství, což posílilo jejich morálku a přispělo k osvobození Jeruzaléma.

Makabejské povstání a bitva u Bét-chorónu jsou zásadními událostmi, které symbolizují odvahu a odpor židovského lidu proti útlaku a náboženské svobodě. Tyto události jsou dodnes připomínány během svátku Chanuka a jsou klíčovým prvkem židovské identity a historie.

Vedla jsem skupinu Makabejců, která byla historicky předurčena k vítězství, což jsme málem nedokázali, hodně nám pomohlo, že si naši Řekové zapomněli palnou munici, protože nás dohnali ještě než jsme se stačili skrýt. Chtěli jsme číhat v průchodu od Labe na Červený vrch. Nakonec jsme čekali až za ním a v krátké bitvě odebrali nepříteli i ty nemnohé zbraně, které si přinesli a rozesmátí se vrátili v dešti zpět.

Zde už čekal náš kantor s krátkou bohoslužbou, kterou hezky a citlivě propojil se setkáním Zapalme svíčku. Byl čas na hluboké sebeusebrání i děti byly tiché jako pěny. S úctou a dojetím jsme si vyslechli haiku naší členky k tomuto tématu, která měla i krásné úvodní slovo.

Nakonec nás zima vyhnala do společenské místnosti, kde jsme již zpívali tradiční písně, drejdlovali, jedli a povídali si.

LuNa

15 února, 2024