Purim 2024

Je zřejmé, že těžké časy stmelují.

Zaznamenali jsme vysokou účast na naší purimové oslavě, moc nás to potěšilo, stejně jako vysoká ochota všech ke spolupráci. Příspěvky ke společnému občerstvení jsou hojné a chutné. Zásadně se také rozmnožily řady pravidelných přispěvatelů, což je mimořádně uklidňující, můžeme totiž lépe plánovat náklady, protože na finance, které jsme pravidelně dostávali dříve již není možné se spolehnout, avšak na loajalitu našich členů a přátel ano. Konalo se tradiční purimové divadlo a plánovalo tolik akcí, že nevíme, kdy najdeme termín pro všechny naše plány. Těžíme ze stability naší členské základny, našeho liturgického vedení kantorem, dobrého technického zázemí, které poskytuje předseda, pravidelných, předvídatelných akcí napříč generacemi, pravidelnými bohoslužbami, dobrým jídlem za mírný poplatek, možnosti přespat atd.

@mjane
@mjane

PODĚKOVÁNÍ

Milé publikum, drazí herci a herečky, garderobiérko, zvukařko, klavíristko, fotografe a rekvizitářko,


musím s vámi sdílet jednu z největších radostí mého života v roli principálky našeho
milovaného ochotnického divadla. Ta radost je veliká já mám chuť říci do celého světa, jak
nádherně jsme společně zvládli naše poslední představení!
Kdo by si pomyslel, že komedie inspirovaná biblickou knihou Ester skýtá tolik látky, že nás
to bude bavit po tolika letech a naši diváci nám zůstanou věrní, dokonce se rozmnoží jejich
řady?
Je neuvěřitelné, kolik jsme dokázali vytěžit z krize v předvečer premiéry. Jak se dokážeme
opřít o naše mnohaleté přátelství.
Vaše nadšení, vaše energie a váš talent… to je to, co dělá OchDěs srdcovou značkou.
Náš Purimšpíl je „smích skrze slzy”, nebyla to jen obyčejná amatérská divadelní produkce.
Naše hra měla hluboký význam. Zábavným způsobem jsme se dotkli témat jako je ekologie a
židovská identita, a to vše s úžasnou grácií a chutí.
Ale víte, co mě nejvíc nadchlo? Naše odvaha a odhodlání vyrovnat se s kontroverzními
tématy. Ano, mluvím o našich přírodu akcentujících prvcích, které zahrnovaly lesy zničené
kůrovcem a ohněm.
Mimochodem běhajících 10 kůrovců v dokonalých kostýmech od naší Helenky s tykadly a
pruhovaný ponožkami mne rozněžňuje stále i ve snu.
A co tedy říci o našich dětských hercích? Jsou to prostě hvězdy na obloze divadla! Jejich
nadšení, nezkrotná energie a schopnost přinést na jeviště čistou radost a přirozenost je něco,
co nás všechny naplňuje hrdostí a obdivem.
Ale není všechno tak zalité sluncem, jak by se mohlo zdát nezasvěcenému divákovi. Musím
zmínit také naši statečnost při zpracování lživých spikleneckých teorií, které akcentují
domnělou židovskou nadvládu. Tato témata jsou v naší společnosti stále aktuální a je na nás,
abychom jim čelili s odvahou a inteligencí. A to přesně jsme udělali! Bylo potěšující slyšet a
vidět, že nám naši diváci rozumí. Všichni jsme se naučili slavit za mříží v atmosféře radosti a
plíživého nebezpečí.
Drazí přátelé, chtěla bych vám poděkovat za vaši vášeň, vaši oddanost a vaši lásku k divadlu.
Publiku za neutuchající podporu a věrnost. Vedení synagogy za teplo, čisto a syto. Všem
pekařům za báječné uši zlořečeného Hamana. Našemu kantoru za stále lepší a zpěvnější
kantilaci Megily, všem za pomoc s obsluhou, balením, úklidem a financováním.
S vámi všemi je cesta našeho společného komunitního divadla plná radosti, dobrodružství a
inspirace.
S láskou a vděčností, Vaše Lucka

Fotografie: @SD

30 března, 2024