Židovská obec Děčín

Židovská obec Děčín je nezisková organizace, která má čtyři náplně své činnosti. Jsou to náboženská (pro potřeby členů ŽO), výchovně-vzdělávací (kurzy, přednášky apod. pro školy), kulturně-společenská (koncerty, výstavy, vernisáže atd.) a sociální péče.

Tóra se vrátila do Děčína
Naše obec opět získala Tóru. Po dlouhých 66 letech jsme ji obdrželi darem od spřátelené židovské obce z Ostravy. Původní svitek Tóry byl odcizen na začátku druhé světové války. Slavnostní umístění Tóry do prostoru Aronu ha-Kodeš se uskutečnilo v záři 2005.

Život žádné židovské obce není myslitelný bez udržování náboženských tradic, judaizmus, v případě Děčína, reformního směru, představuje jeho nejvlastnější obsah. Proto se i děčínská obec pro své členy pořádá oslavy nejvýznamnějších židovských svátků, jimiž jsou například – Roš ha-šana (Nový rok), Jom Kipur (Den smíření), Sukot (svátek stanů), Chanuka (svátek světel), Purim (svátek losů) či Pesach (svátek připomínající vysvobození Židů z egyptského otroctví).

Židovská obec se ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR a se Vzdělávacím a kulturním centrem Pražského židovského muzea aktivně zapojuje do výchovně vzdělávací činnosti pro děti a mládež. V rámci tohoto projektu probíhají výukové programy, přednášky, besedy, zájezdy a nejrůznější kulturní akce.

V synagoze se uskutečnila a uskutečňuje řada zajímavých koncertů (mnohdy s mezinárodní účastí) a výstav (připravovaných společně s takovými institucemi jako jsou Terezínské muzeum, Pražské židovské muzeum, Izraelské velvyslanectví atd.)

4. října 2020, 16:30 JAK GOLÉM NA SVĚT PŘIŠEL, více v sekci AKCE